पिछला

★ Rzeczpospolita


                                               

Powiat wileński (II Rzeczpospolita)

Wileński powiatu jest gminą Wileńskiego województwa Rzeczypospolitej, później guberni Wileńskiej imperium Rosyjskiego, a następnie Środkowej Litwy, a od 13 kwietnia 1922 r. na terenie województwa Wileńskiego II Rzeczypospolitej z siedzibą w Wilni ...

                                               

Powiat przemyski (II Rzeczpospolita)

Пшемыслский powiat to powiat województwa Lwowskiego II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasto Przemyśl. 1 sierpnia 1934 roku. dokonano nowego podziału powiatu na gminy wiejskie powiatu. Po wojnie powiat pozostał w zasadzie w Polsce, za wyjąt ...

                                               

Pancerni (I Rzeczpospolita)

Klucz czołg rozwinął się z kozackiej jazdy, tzw. kozaków, nie ma jednak nic wspólnego z narodzinami w XIV wieku Козактвема, do którego przybyło ponad ciężkie uzbrojenie. W koronie było wiadomo tylko jak черемисами. Na Litwie istniała lokalna odmi ...

                                               

Województwo kaliskie (I Rzeczpospolita)

Калишский krawędź jest prowincją koronnego Królestwa Polski, która istniała w 1314-1793 roku ze stolicą w Kaliszu, w 1768 roku największej powierzchni Wielkopolskiej prowincji. Kalinin powiat został podzielony na 6 części. Siedzibą wojewody był K ...

                                               

Posłowie z okręgu Sanok (II Rzeczpospolita)

W 1919 roku powstał okręg wyborczy nr 41: Tadeusz Seib PSL "w lewo". Stanisław Szymański ND wystawa. Jan Stapiński PSL "w lewo". Jacob madei PSL "w lewo". Jan Nawrocki PSL "Piast". Leon Misiołek PPS.

                                               

Powiat czortkowski (II Rzeczpospolita)

Чортковский powiat jest jednym z 17 obszarów Tarnopolskiego II polsko-litewskiej prowincji. Dzielnica sztabem został miasto Czortków. W 1921 r. powierzchnia powiatu wynosiła 694 km2. 1 sierpnia 1934 roku. dokonano nowego podziału powiatu na gminy ...

Województwo płockie (I Rzeczpospolita)
                                               

Województwo płockie (I Rzeczpospolita)

Płockieбыл regionu został stworzony w 1495 roku, po przyłączeniu do korony księstwa. istniał w rozcinanie II z Polski w 1793 roku. Składał się z 2-ch działek przeplatane Wkrą: plotsky i zawkrzeńskiej, która została podzielona na osiem okręgów. Herb województwa był Czarny orzeł bez korony na Czerwonym polu z literą R na piersi. Zakresie podpisu trzech senatorów: biskupa, wojewody i kasztelana.

Powiat lidzki (I Rzeczpospolita)
                                               

Powiat lidzki (I Rzeczpospolita)

Powiat lidzki – powiat w Wilno prowincji Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczypospolitej z 1569 roku. Starostwo grodowe. Zarząd: borciańskie, dubiejskie, koniawskie, nowodworskie, raduńskie, stokliskie, wasiliskie i różne królewszczyzny.

शब्दकोश

अनुवाद