पिछला

★ rzymskie


                                               

Cesarstwo Rzymskie

Imperium rzymskie – starożytne państwo obejmujące obszary basenu morza Śródziemnego, w wyniku przekształcenia republiki Rzymskiej w system monarchiczny. Uważa się, że wczesne imperium było w 27 roku p. n. e., kiedy Gajusz Oktawiusz otrzymał od Se ...

                                               

Święte Cesarstwo Rzymskie

Święte cesarstwo Rzymskie – definicja państwa, będącego kontynuacją cesarstwa zachodniorzymskiego relacji do idei, jako forma politycznej i wczesnonowożytnej średniowiecznej Europie. Oficjalnie od jądra, gdzie znajdowało się niemieckie Królestwo, ...

                                               

जन्म रोमन

                                               

पवित्र रोमन साम्राज्य

                                               

पीटर के रोमन

                                               

रोमन सड़कों

27 p.n.e.
                                               

27 p.n.e.

16 stycznia – Senat Rzymu do tej pory Oktawianowi tytuł cesarza Augusta. Napisał traktat de architektury Witruwiusza O architekturze. Sierpień zreformował administrację prowincji, cesarskie i senatorskie. Tworzenie prowincji achaja. (The creation of the province of Achaia cooked) Agrippa zbudował pierwszy Panteon.

87 p.n.e.
                                               

87 p.n.e.

Marc Anthony mówca, polityk i mówca Rzymski r. R. 143 Nn. Czyli, zabił. Kwintus Lutacjusz Katulus, polityk i pisarz Roman P. P., 149 N. Czyli, samobójstwo. 29 marca – u-Di, chiński cesarz dynastii Han, urodził się 156 p. n. E.

                                               

149 p.n.e.

Katona publikuje pracę o dawnych dziejach Rzymskiego – Origines. Wybuchło powstanie w Macedonii antyrzymskie wysłał Adriskosa. Rozpoczęła się trzecia wojna punicka.

167 p.n.e.
                                               

167 p.n.e.

W Judei wybuchło powstanie Machabeuszy. W świątyni Jerozolimskiej, władca z dynastii Seleucydów Antioch IV Epifanes, przemocy weszła pomnik syryjskiego Boga Baal. Polibiusz zakładnikiem w Rzymie. Anulowanie podatku w Rzymie, tzw. трибутум. Koniec monarchii macedońskiej. (The end of the Macedonian monarchy) Lud ariów był w szoku, włócznicy partyjscy.

शब्दकोश

अनुवाद